Accueil > Melolonthinae > Afrique > Leucopholini > Eulepida Eulepida - iconographie

Eulepida werneri Lacroix

kameruna, femelle

werneri, holotype mâle

anatina, femelle

kenyensis, paratype mâle

delgadoensis, holotype mâle

delgadoensis, paratype mâle